Landet kirke

Taasinge har tre sognekirker: Bregninge, Landet og Bjerreby. Her skal fortælles om den midterste af dem.

Landet Sct. Jørgens kirke

Landet kirke

Foto: Leif Svane, Svendborg

Midt på Taasinge ligger den ældste af øens kirker. Det er også den, der har bevaret mest af sit oprindelige udseende. Med sit romanske skib, kor og apsis, sit 1600-tals tårn og sine hvidkalkede mure er den også den kønneste. Den ligner det, den er: en rigtig gammel dansk landsbykirke.

Indgangen til kirken sker siden ca. 1870 fra vest gennem det nederste tårnrum, hvor der er plads til et stort flot våbenhus. Hertil har man flyttet den fornemme romanske indgangsportal fra den gamle mandsdør i kirkens sydside. Portalen har foroven en tympanon med en tronende, kronet Kristusfigur. Siderne er prydet med to granitrelieffer: En løve og en kentaur. Den sidste, meget flotte figur er nu dekoration på bagsiden af den nye danske 50-kroneseddel! (Både den oprindelige mandsdør og den tilsvarende kvindedør mod nord er tilmuret lige som en ældgammel dør i den sydlige korvæg.)

Inventaret i Landet kirke er ikke så righoldigt som i Bjerreby. Men man finder dog også her en gammel romansk døbefont, meget enkelt udført.

Altertavlen er et spændende og smukt maleri fra Lucas Cranach den Ældres værksted ca. 1538. Denne tavle har dog kun været i kirken siden 1831, da man hentede den fra Valdemars Slots kirke som erstatning for en brøstfældig gotisk altertavle med udskårne figurer.

Tavlen er et korsfæstelsesbillede. Man bemærker de tidstypiske dragter fra 1500-tallet, bl.a. kvindegruppen omkring Jesu mor i forgrunden til venstre. Kvinderne bærer alle tørklæder af en type, som nok ville vække vild forargelse hos visse danskere i dag! Kun én af kvinderne er ikke pakket ind på den måde. Man ser hendes hår, og hun har fin kjole og smykker på Det må være Maria Magdalene, som kunstneren har ønsket at gøre opmærksom på.

Altertavlen i Landet kirke

Lucas Cranachs billede i Landet kirkes altertavle

Prædikestolen er et typisk renæssancearbejde, dateret 19. juni 1619.

Kirkens orgel er bygget i 1974 af firmaet Marcussen og Søn. Det har sløjfevindlade og 7 stemmer, hvoraf 6 i manualet og 1 i pedalet.

I våbenhuset findes tre gamle gravsten fra begravelser under kirkens gulv. De er fra henholdsvis 1618, 1679 og 1720. Læs nærmere om dem på siden Gravsten i Landet kirke.

For interesserede er der en udførligere beskrivelse af kirken og dens historie. Det drejer sig om en artikel af undertegnede fra Tåsinge Årbog 1999.

På kirkegården er begravet flere af kirkens præster, hvorblandt Frederik Christian Lund (død 1854). Han udgav i 1823 bogen Thorsengs Beskrivelse, som stadig er en god kilde til viden om Taasinge i gamle dage.

Naturligvis kender alle i dag Elvira Madigan og Sixten Sparres gravsted og den bagvedliggende historie om deres kærlighed og tragiske død i Nørreskoven i juli 1889. Den historie behøver vist ingen nærmere omtale! (Ellers stå den her!)

Derimod kunne man godt reklamere lidt for den engelske flyvergrav fra 2. verdenskrig. Her ligger Arthur John Sayer og Louis Godfrey Glaus begravet. De blev skudt ned over vandet ud for Taasinge i februar 1944 og drev siden i land på kysten. På deres grav findes de restaurerede, stærkt krøllede propelblade fra deres Lancaster fly.

Hvert år den 5. maj nedlægger det lokale Flyverhjemmeværn en krans. Denne smukke tradition blev skabt ved 50-årsmindet for befrielsen 5. maj 1995.

På kirkeministeriets sogneportal kan man finde officielle oplysninger om sognet og menighedsrådet.

Tilbage til siden om Taasinge.

Sidst opdateret den 29-11-03.