Taasinge

De fleste ved, at Taasinge er en af de dejlige øer i det sydfynske øhav, hvor den ligger uforligneligt mellem himmel og hav. Dens sommerhimmel har inspireret baggrundsmotivet for denne side!
Øen, som siden 1970 hører til Svendborg kommune, er med sit morænelandskab og sit klima et både smukt og frugtbart sted med noget af Danmarks bedste landbrugsjord. De mange skove er gode at gå tur i. Samtidig gør øens trods alt ret beskedne størrelse, at vandet aldrig er langt borte. Det betyder, at mange af de faste beboere er vant til at sejle og fiske, og det gør Taasinge til et hyppigt besøgt turistmål.
En rejse fra nord til syd vil gøre det klart, at den nordlige del af Taasinge er præget dels af øens højeste punkt med Bregninge kirke og dens flotte udsigt, dels af Valdemars Slot og endelig af beliggenheden nær ved Svendborg.
En enestående smuk, gammel bebyggelse er Troense med de mange skipperhuse og andre minder fra søfartstiden. I Vindeby er der efter åbningen i 1966 af den elegante Svendborgsundbro opstået store parcelhusbebyggelser, så at Bregninge sogn i dag har godt 4.000 indbyggere og dermed i befolkning er dobbelt så stort som de to øvrige sogne tilsammen. Trods denne stærke udbygning er der dog stadig både masser af natur og landbrugsjord i sognet.
Mod syd, i Landet og Bjerreby sogne, er øens gamle præg af solidt landbrug stadig tydeligt, selv om der også her er parcelhusbebyggelser og andre moderne fænomener. De to sogne er udprægede landsogne, og trods fraflytning er der stadig mange store gamle slægter, som er giftet ind i hinanden. Man skal derfor passe på med at kritisere en person. Det kunne være, at ens samtalepartner er hans fætter eller kusine!
Alle turisterne, især de udenlandske fra Sverige og Tyskland, skal naturligvis se Valdemars Slot, Bregninge kirke og Elvira Madigans grav på Landet kirkegård. (Der er links til venstre!) Men man bør også unde sig at se andre steder.

Der er museet Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling (se link til venstre!)
Der er kirkerne i Bjerreby og Landet (se link til pastoratets hjemmeside!) samt som nævnt Bregninge.
Der er den dejlige natur og de flotte landskaber: skove, kyster, marker. Se dem i alle årets vekslende stemninger, som på billederne nedenunder!
Der er de smukke landsbymiljøer i Troense, Strammelse og Vårø.

Anemoner
Anemoner i Tinghaven i Landet, Taasinge
Forsommer
Forsommer i præstegårdshaven i Bjerreby, Taasinge
Sommer
Sommerlig mark med valmuer på Taasinge
Efterår
Efterår i Nørreskoven, Taasinge
Vinter ved Landet kirke
Vinter ved Landet kirke, Taasinge
Vinter i Bjerreby
Vinter i Bjerreby, Taasinge

Bjerreby-Landet pastorat har for nylig fået en ny hjemmeside. Her kan man læse om kirkerne, se billeder fra dem og se en kalender med dato og tid for gudstjenester og andre arrangementer. I menuen til venstre er der link til siden.

Til sidst igen lidt om Elvira Madigan, som tiltrækker busfulde af besøgende til Landet kirkegård. Den tragiske historie er i dag velkendt.
Faktisk er der meget lidt at se på gravstedet. De fleste bliver sikkert skuffede. Det er, som om de havde ventet at finde et stort kongeligt mausolæum! Men det er et stilfærdigt, uanseligt gravsted. Det er dog nu sammen med hele området under den store eg blevet omlagt og nybeplantet, så det hele skulle fremtræde noget bedre. Læs om historien på Elvira Madigans egen side (klik på link til venstre).

Der er i øvrigt god grund til at se på det nærliggende gravsted, hvor to engelske flyvere, som blev skudt ned i 1944, er begravet. På graven ligger blade fra deres flypropel.  

Tilbage til sidens begyndelse

Jeg kan kontaktes på adressen Didier Gautier

© Didier Gautier 1997.
Sidst opdateret 26-02-09