Velkommen til min hjemmeside, som præsenterer en række forskellige emner, der har været vigtige for mig, på den ene eller anden måde. De enkelte emner findes i menuen til venstre.

Herunder en kort beskrivelse af indholdet:

Taasinge

Jeg har boet på Taasinge i næsten 25 år, nemlig fra 1. november 1979, hvor jeg blev ansat som sognepræst i Bjerreby og Landet sogne, til jeg tog min afsked fra samme stilling med udgangen af juli 2004. På siderne under TAASINGE kan der læses om øen Taasinge, om de to sogne og deres kirker.

Mit og familiens ophold på den dejlige ø Taasinge er nu fortid. Min kone og jeg er flyttet fra præstegården i Bjerreby til et privat hus i Sønderborg på den lige så dejlige ø Als, hvor vi før har boet. Derfor skal der da også være en side om vores nye omgivelser. Se nedenfor.

Den officielle afskedsdag var søndag den 11. juli, hvor der var afskedsgudstjeneste i de to kirker om formiddagen og en dejlig sammenkomst om eftermiddagen. Det var alt i alt, trods det vemodige, en festlig dag, hvor venlighed og kærlighed strømmede os i møde fra alle sider.

Læs her min afskedsprædiken til dagen. Den må gerne ses som mit indlæg i den nuværende sørgelige situation i folkekirken, hvor direkte undsigelse og latterliggørelse af den kristne tros grundvold accepteres i vide kredse og forsvares med, at kirken da skal være rummelig, og at det er nødvendigt at omtolke eller helt afskaffe troen på Gud.

Sønderborg

Som omtalt ovenfor er vi nu flyttet til Sønderborg på Als. Vi bor i et dejligt og rummeligt parcelhus fra 1964 med tilbygning fra 1972. Der er naturligvis have til. Huset ligger på Lynghaven i et nyere beboelseskvarter omkring den østlige ende af Sundsmarkvej. En initiativrig beboer har lavet en hjemmeside om Lynghaven. Se link i menuen.

Faktisk var det anden gang, vi flyttede til Als. Vi boede i Augustenborg i tiden 1969 - 1979 (bortset fra de fire år, vi arbejdede for Sudanmissionen i Nigeria). Derfor er det sønderjyske ikke fremmed eller nyt for os. I øvrigt var min svigermor født i Svenstrup på Nordals, og hendes to brødre boede i mange år på Als. Vi har derfor altid været meget fortrolige med denne ø!

Kirkeligt hører vi til Christians sogn, og der befinder vi os godt. Vi er glade for at komme til gudstjeneste i den dejlige kirke som almindelige kirkegængere. Selve kirkebygningen er tegnet af arkitekt Kaare Klint og minder en del om Bethlehemskirken i København, som har stor betydning i vor familie. Det var derfor som at komme hjem, da vi flyttede her til sognet. Vi har i kirken og ved de mange arrangementer i sognegården haft mange gode oplevelser og truffet mange dejlige mennesker. Vi er også blevet inddraget blandt de aktive, f.eks. i arrangementer for skolebørn.

Dertil kommer så alt det andet, vi kan opleve: De historiske omgivelser (Sønderborg Slot og Dybbøl!), musiklivet samt de flotte landskaber med den spændende gendarmsti langs kysten, for blot at nævne nogle af Sønderborgs herligheder. Læs mere på siderne under SØNDERBORG.

Genealogi

Mit franske for- og efternavn fik mig tidligt til at spørge om mine rødder. Derfor har jeg i mange år givet mig af med slægtsforskning.

På siderne GENEALOGI kan man se, hvilke familier, jeg har arbejdet med, især familier, som min kone og jeg nedstammer fra. Særlig grundigt er cirkusfamilien Gautier behandlet. Den danske familiegren, efterkommerne af kgl. livberider Carl J.A. Gautier er beskrevet i dette afsnit, mens familiens øvrige grene er behandlet i næste afsnit.

Heraldik

Heraldik, læren om brugen af våbenmærker, er det nærliggende at beskæftige sig med, når man i genealogien støder på våbenførende familier. Den slags familier er der mange af blandt mine forfædre, så derfor kom jeg ret tidligt til at interessere mig for heraldikken. Det berettes der mere om på siderne HERALDIK, hvor man også kan se, at det hele førte til, at jeg fik lavet et våben til min egen familie. Man behøver nemlig ikke at være adelig for at have et familievåben!

Cirkushistorie

Som efterkommer af en cirkusfamilie har min beskæftigelse med genealogi imidlertid ført mig til også at arbejde med CIRKUSHISTORIE kombineret med genealogi, altså cirkusgenealogi.

Her er historien om den franske cirkusfamilie Gautier, der rejste i hele Europa og i dag har efterkommere i et stort antal lande.

Familiens oprindelse og dens første generationers liv i den gamle pavestat i Sydfrankrig findes beskrevet på fransk, hvorimod cirkusfamiliens genealogi er at finde på engelsk.

Orgel

Et af mine øvrige yndlingsemner er orgler og orgelmusik, som har optaget mig fra ungdommen af. På nettet kan man både læse om orgler og høre dem spille.

Bjerreby kirke har i øvrigt sidste år fået et dejligt nyt 13-stemmers orgel. Det blev indviet ved høstgudstjenesten søndag den 28. september 2003 fulgt op af en orgelkoncert onsdag den 22. oktober. Organist Tore Bjørn Larsen, Sct. Nicolai kirke i Svendborg, spillede. Læs mere om det nye instrument her.

Om mig selv

Under denne overskrift gemmer sig en kort gennemgang af forfatterens liv og levned.

© 1999 Didier Gautier
Sidst opdateret 12-05-07