BUSCH-ORGLET

Det gamle orgel i Bjerreby kirke, bygget 1906 af A.H. Busch og Sønner, København.
Foto: Jens T. Balslev

Tilbage til orgel-siden

03-03-03