Pastor Schyts gravsten

Pastor Schyts gravsten i Bjerreby kirke, Taasinge

Herunder en gengivelse af stenens indskrift:

ENGLEHOVED ENGLEHOVED
HER UNDER
HVILER DEND ERVÆRDIGE
GUDS MAND SL hr Povel Anderson
Schÿt, FORDo SOGNEPRÆST TIL Bier
by I 37 Aar SOM VAR FØD I Ugersløv Præ
stegard; 1671 d. 5 Jar, OG DØDE I Worøe Præste
gaard 1735 d. 19 Apr MED SIN FØRSTE HU-
STRU SL. Matr. BG Sørensdatter, SOM EFTER 17
Aar ÆGTESKAB DØDE 1716, D. 15 Octo HANS ANDN
KIÆRE HUSTRU, SOM HANNEM SØRGELIGEN
EFTERLEVEDE, VAR Jomfr AC Møllr, FØD I Gud
bierg Præstegaard, MED HVILKEN HAND
OG LEVEDE UDI 17 Aar OG GUD VEL
SIGNED DEM MED EN DATTER SOM STRAX HENSOV
TIMEGLAS SKJEUL DA O
JORD, MIN SØNDIG
KROP, MENS SJÆLEN
FØLGER ENGLETROP
1735
DØDNINGE-
HOVED

Tilbage til siden om Bjerreby kirke.

© Didier Gautier 2000.
Sidst opdateret 10-05-00.