Oversigt over de udforskede familier

Cirkusfamilier

AGAZZI. ALTENBURG. BIRO. BONO. CLARKE. DUBSKY. EÖTVÖS. FILLIS. GAUTIER. GRUNERT. GUYON. HEPPENHEIMER. HOFFMANN. HOLZMÜLLER. HOUCKE. KOLZER. LOYAL. OLSCHANSKY. PICARD. REICH. REINSCH. RHODIN. SCHMIDT. STECKEL. (VON) WINKLER.


Andre familier

Familier, der hovedsagelig lever i Danmark

BANG. CONRAU. (VON) HOLTEN. LANGBALLE. LARSEN. STEENBERG. ULRICH. WESTERMANN. ZOËGA. ØCKENHOLT.

Gamle danske ( og svenske) adelsfamilier

AKELEYE. BANNER. BECK, BILLE. BRAHE. BROK. DYRE. FLEMMING. FRIIS (Vadskjærgaard). DAA. GALSKYT. GLOB (Due). GRUBBE. GYLDENSTIERNE. HVIDE. JUEL (Jylland). JUEL. (Langeland). KALF. KRABBE. KRAG. KROGNOS. KAAS (med muren). KAAS (med sparren). LUNGE. LØVENBALK. MANDERUP. MUNK (med bjælke). NORBY (Uggerslev). PANTER. PORS. PRESENT. RAVENSBERG. REEDTZ. ROSENKRANTZ. ROSTRUP. ROTFELD. ROTHKIRCH. SKEEL. SKINKEL (Lilje). SKINKEL (Søblad). SKINKEL (Tinhuus). SKRAM. STAMPE. THOTT. TROLLE. ULFELD. ULFSTAND.

Slægten fra Forridergården

Efterkommerne af gårdmand Erich Christian Nielsen (1783 - 1860) fra Forridergården i Skovsbo, Egense sogn, Svendborg.

Familier, der hovedsagelig lever i Frankrig

CORNU. ELLEFSEN. MALAPERT. REYMOND. TOPENAS.


Anetavler

På siden Anetavler (se link i menuen) bringes anetavler for dels børnene af Didier Gautier og Solveig Feldbæk Nielsen, dels for flere forfædre i børnenes anetavle.


Send gerne kommentarer til Didier Gautier

 © 1997 Didier Gautier

 Sidst opdateret 05-07-09.