ANEVÅBENER FOR SOPHIE KAAS

Her vises våbener for en stor del af anerne til Sophie Kaas (1701 - efter 1745), undertegnedes 4xtipoldemor.

Våbenbillederne er tegnet af
Kgl. Våbenmaler, stud.mag. Ronny Andersen
Kongensgade 63, 3. tv.
6700 Esbjerg
Tlf.: 75 16 95 74
Mobiltlf.: 22 71 07 93
E-mail: roand00@student.sdu.dk


Kaas
(med mur)

Kaas
(med sparre)

Due
(Glob)

Flemming

Hvide

Krognos

Løvenbalk

Dyre

Skram

Rosenkrantz

Krag

Kalf

Stampe

Banner

Panter

Friis
(Vadskjærgd)

Juel
(Jylland)

Krabbe

Galskyt

Pors

Daa

Gyldenstierne

Munk
Bjælke

Grubbe

Present

Ulfeldt

Beck

Ravensberg

Skinkel
(Lilje)

Skinkel
(Tinhuus)

Norby
(Uggerslev)

Skinkel
(Søblad)

Juel
(Langeland)

Brok

Rothkirck

Falkenhayn

Reedtz

Rostrup

Skeel

Brahe

Thott

Bille

Ulfstand

Trolle

Manderup

Rotfeld

Lunge

© 2001 Didier Gautier
Oprettet 06-10-01
Opdateret 22-12-04