Cirkushistorie

En europæisk cirkusfamilie gennem 400 år

Den franske cirkusfamilie Gautier har været i showbusiness siden 1790'erne, dvs. i 200 år. Dens tilblivelse hænger sammen med den franske revolution, der jo vendte op og ned på så meget i Europa. Kort sagt måtte to brødre, der rejste rundt og besøgte markeder, forlade deres land under Robespierres rædselsherredømme, hvor omrejsende folk let kunne mistænkes for at være fjender af revolutionen. Fra den ene af brødrene stammer et helt dynasti af cirkusfamilier.

Imidlertid har det været muligt at følge de to brødres forfædre yderligere 200 år tilbage i tiden. De stammer fra en notarfamilie, som i næsten 300 år virkede som notarer i landsbyen Faucon i det sydfranske område, der i dag er kendt som departementet Vaucluse, men som tidligere var en del af pavestaten. Læs mere om notarfamiliens historie på siden om Faucon. Se link i menu.

Men det var naturligvis kun de færreste familiemedlemmer, som kunne blive notarer. De andre levede formodentlig mest af landbrug. En af disse landmænd var André Gautier (1710-1766). Han var lillebror til notaren Pierre Gautier (1700-1759) og var far til de to brødre, der omkring 1790 rejste rundt i Frankrig som købmænd. Brødrene André (1753-1820) og Jean Baptiste (1758-1822) måtte som nævnt flygte fra Frankrig i 1793. Man kender ikke de nøjere omstændigheder ved deres flugt, men i december 1794 fik de i hvert fald af den kongelige preussiske regering koncession til at fremvise en samling vilde dyr i preussiske byer. Denne bevilling markerer således den dokumenterbare begyndelse på familien Gautiers virksomhed inden for showbusiness. De to brødre nævnes i begyndelsen ofte sammen i arkivalierne i Tyskland, men inden længe skiltes deres veje. Jean Baptiste rejste med menageriet til andre lande, mens André blev i Preussen, hvor han til sidst blev blind og derfor fik bevilling som lirekassemand. Han døde i 1820 ved at blive kørt over af en hestevogn i Berlin.

Jean Baptiste rejste over det meste af Europa, især i Tyskland, Østrig-Ungarn, Rusland, Sverige og Danmark. Han var først købmand, men fremviste samtidig en samling vilde dyr, der blev større og større. Dette menageri nåede sit højdepunkt, da der i 1799 til samlingen blev føjet en indisk elefant. Den blev det absolutte pragtstykke og skaffede sin ejer en fin indtægt i Sverige, hvor den i Stockholm kunne tiltrække publikum gennem næsten to år! Elefanten er omtalt på den svenske webside Elefanter i svensk historia. (Link i menu).

I Rusland var selskabet blevet forøget med den italienske menageriejer Antonio Agazzi, som bl.a. optrådte med en samling hunde og aber. De to selskaber slog sig sammen og fulgtes ad til Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

Efter den store succes i Stockholm rejste familierne Gautier og Agazzi med elefanten og de andre dyr ned gennem Sverige, hvor man optrådte undervejs. Derefter rejste man til Danmark i 1807, hvor der blev givet tilladelse til at fremvise elefanten og de andre dyr på Dyrehavsbakken i "Kildetiden". Herefter drog selskabet ind til Vesterbro, hvor dyrene også blev vist frem. Det blev dramatisk og farligt, da englænderne i september angreb København, og bomber haglede ned. Elefanten blev ramt af en granatsplint, men overlevede heldigvis. Familien kunne derfor rejse videre med alle dyrene til det øvrige Sjælland og derfra til Fyn, hvor man optrådte i Odense. Herfra gik turen via Årøsund ned over Sønderjylland til Tyskland. De følgende år optrådte man med dyrene i Tyskland og lande syd for, f.eks. Ungarn.

Jean Baptistes liv sluttede efter alt at dømme i eller i nærheden af Budapest i sommeren 1822. Gennem sine tre sønner Didier (1792-1872), Joseph (1794-1846) og Jean Léonard (1797-1866) blev han stamfar til hele det store dynasti. Der står mere om de tre på de sider, som bærer deres navne. Se links i menuen.

En del medlemmer af cirkusfamilien Gautier blev gift med artister fra andre familier. I flere tilfælde skete der simpelthen det, at en ansat artist blev forelsket i en datter af direktøren og giftede sig med hende. Således blev Antonio Agazzi gift med Jean Baptiste Gautiers datter Victoire Gautier, mens Julius Constant Steckel samt brødrene Pietro og Luigi Bono blev gift med døtre af Didier Gautier. Parret Steckels første barn, datteren Caroline, blev gift med Adolphe V. L. Houcke, der var artist og cirkusdirektør.

Skønt mange efterkommere af familien siden er blevet ganske almindelige fastboende samfundsborgere (private, som det hedder), er der stadig adskillige cirkusfolk tilbage, omend flertallet af dem bærer andre navne, fordi de stammer fra kvindelinier. I Frankrig er der dog i vor tid en artist ved navn Gautier, men ellers er det navnlig familierne Steckel, Reinsch og Dubsky, der er aktive i cirkuslivet. I menuen er der henvisning til de danske artister Janos Dubsky og Freddi Steckel. Også den stadig meget kendte cirkusfamilie Houcke blev som nævnt ovenfor gift ind i familien Gautier, men det er andre grene af denne familie, som i dag er aktive artister. Se mere om familien Houcke på dens hjemmeside. (Link i menu.)

For få år siden døde den svenske cirkusdirektør Trolle Rhodin, som var gift med Ingeborg Gautier. Se hans mindeside (link i menu).

Der er link til stamtavler over cirkusfamilierne Gautier og Tourniaire. Den sidste, der ligegledes er af fransk afstamning, er ikke beslægtet med familien Gautier, men med familien Houcke. Derfor er den medtaget her. Begge stamtavler er af hensyn til det internationale publikum på engelsk!


TIL TOPPEN

© Didier Gautier 1997
Sidst opdateret 05-01-07